Krepšelis (0)

Paieška


0
 

BIODINAMINIO JUDĖJIMO TARPTAUTINĖ METINĖ KONFERENCIJA

 

„Žemės ūkio ekonomika:

nuo kiemo iki pasaulio“

Land-Wirtschaft zwischen Hof und Welt

Darbinės kalbos: vokiečių, anglų, prancūzų, italų ir ispanų

Konferencijos aprašymas

Žemdirbystė tiesiogiai dirba su gamta, ji yra pirmapradė gamyba ir visos vertybių grandinės išeities taškas. Todėl ypatingai kompleksiniame, kapitalo valdomame pasaulyje jai tenka sunki padėtis. Nes dažniausiai, kai mokami pinigai, ji atsiranda paskutinėje vietoje Toje paskutinėje vietoje, pačiame ūkyje, ateina mažai pinigų, tiesiog per mažai. Bet šis vargas skatina išradingumą, net inovacijų potencialą. 2019 m. žemės ūkio konferencija turi tapti tokia platforma, kur dalinsimės tais išradimais: CSA, regioninės asocijuotos zonos, Food Systems, dirva kaip bendruomeninis gėris, True Cost Accounting ir t.t. Žemės ūkyje susitinka du poliariškumai: iš vienos pusės žemė, gamta, kosmosas, o iš kitos pusės stovi ekonomika, rinka ir kaina. Žemės ūkis visą laiką rizikuoja pastarųjų būti sutrintas. Bet jam taip pat atsiveria ir galimybės iš savo pozicijų įnešti vaisingą indėlį į ekonomikos sveikatingumą apskritai. Moderni ekonomika serga nuo išvešėjimo dėl masiškumo. Žemės ūkis gali suteikti tą tikrąjį mastelį. Jis gali vėl suteikti ekonomikai prasmę. Jis gali perimti gėrio funkciją tarp esamų ir dar tik kuriamų vertybių. Šia prasme konferencija taps ateities dirbtuvės ir inspiruos visus dalyvius naujai formuoti ekonomiką, atsižvelgiant į žemės ūkį. Be to, konferencija turi tapti mokymosi vieta apie asociatyvią ekonomiką. Kokie pagrindiniai principai ir gairės skiria šį Rudolfo Šteinerio aprašytą ekonomikos būdą nuo kitų? Ar nereiktų mūsų dėl vargo išgalvoto ekonomikos modelio vertinti kaip asociatyvios ekonomikos prototipo? Ar mes galime ją atpažinti ir joje slypintį potencialą, kad ateityje ji galėtų dar labiau atsiskleisti? Veikla ir pažinimas, praktika ir tyrimai turi abipusiai vienas kitą praturtinti.

Ueli Hurter & Jean-Michel Florin, Biodinaminės žemdirbystės sekcijos vadovai

 

Lietuvoje informaciją teikia ir padeda suorganizuoti kelionę

Rasa Čirienė,

Lietuvos biodinaminės žemdirbystės ir perdirbimo asociacijos

„Biodinamika LT“ prezidentė, tel. 8-612-66 555

 

Konferencijos turinys:

Plenariniai pranešimai, darbo grupės (galima rinktis iš 20, dalykiniai forumai – 6, meniniai užsiėmimai – 15, ekskursijos – 17).

Dienos pradžia 8.30, dienos pabaiga – apie 21 val.

 

Konferencijos kaina su kelione, nakvyne ir maistu – apie 750,00 EUR.

 

 
smart foreash